Erkki Kurenniemi: Elämän reikänauha – 2020

Erkki Kurenniemen vuonna 1964 tehdyssä teoksessa kuvataan nykiviä koneita ja reikänauhan liikettä yhdistettynä taitelijan arkisiin lomafilmeihin 60-luvulla. Reikänauhaa käytettiin aiemmin ohjelmoimaan koneita esimerkiksi teollisuudessa.

Etsikää tietoa, keskustelkaa ja pohtikaa:

– Mitä digitalisaatio ja yhteiskunnan digitalisoituminen tarkoittavat?

– Miten digitalisaatio vaikuttaa omaan elämääsi ja arkeesi?

– Onko yhteiskunnan digitalisoituminen hyvä vai huono asia?

– Mitkä asiat ovat ohjelmoituja omassa elinympäristössäsi?

– Onko ohjelmointia ja sen vaikutuksia omaan arkeen helppo havaita? Mitkä ohjelmoinnin vaikutuksista on helppo havaita? Entä milloin ne ovat piilossa?

– Miten Kurenniemen kuvaama ohjelmoitu teollinen koneen liike eroaa väliin leikatuista lomafilmeistä? Vaikuttaako ohjelmointi ja ohjelmoidut ympäristöt omaan vapaa-aikaasi?

Millainen olisi Kurenniemen teoksen 2020-luvulle päivitetty versio?

Avainsanat: digitalisaatio, keskustelun avuksi

Löydätte lisätietoja teoksesta ja taiteilijasta täältä.