Vera Nevanlinna: On ja pysyy (Är och förblir) – Känslogåta

Fortsätt på föregående övning. Lista vilka olika känslor det finns (t.ex. glädje, sorg, rädsla, mod, vrede, förargelse, avund). Fundera över på vilket sätt dessa känslor ofta syns hos människor, hur de uttrycker ifrågavarande känslor och hurdana miner och gester som hör till. Filma på video eller demonstrera olika spelade känslotillstånd, de kan vara miner, gester, ställningar eller handlingar. De andra ska gissa vilken känsla det är frågan om.

 

Nyckelord: känslor, performance