Vera Nevanlinna: On ja pysyy (Är och förblir) – Diskussionsväckare

• Varför är stenen i videoverket On ja pysyy glad?

• Vad gör dig glad eller lycklig?

• Vad gjorde stenen i videoverket On ja pysyy då den var glad?

• Vad gör du då du är glad? På vilket sätt uttrycker du att du är glad?

• Vad gör dig ledsen?

• Vad gör du då du är ledsen? Hur kan man handskas med sorg?

• Varför är det viktigt att också sörja?

På sajten Mediekonst fostrar! finns Heta Kuchkas videoverk Isin tyttö (toivoton yritys pidätellä itkua kyseisen kappaleen soidessa) (Pappas flicka [Ett hopplöst försök att inte gråta då ifrågavarande låt spelar]). Verket kan användas i socialt och emotionellt lärande till att behandla sorg. Vi ber er ta i beaktande att verkets åldersgräns är 7 och att det inte får visas för under sjuåringar. Vi rekommenderar inte flexibel åldersgräns i skolor eller på daghem. Lärare bör först själv titta på verken före de visas för barn.

 

Nyckelord: animation, känslor, multilitteracitet