Teemu Keisteri: Finnish Guy Dancing – Vi läser det upplevda

Titta på Teemu Keisteris videoverk Finnish Guy Dancing.

– Vad händer i videoverket?

– Var är videon filmad?

– Hurdan musik innehåller videoverket? Vad talar man om på ljudspåret?

– Hurdan är mannen i videon?

– Hur ser han ut?

– Hur skulle du beskriva dansen?

– Vad tycker du att är finskt i videon?

– Vad representerar inte finskhet i videon?

– Vad utgörs verkets humor av?