Kimmo Modig: Deep 4 U – Papper-chatt

Hitta på ett gemensamt diskussionsämne för klassen. Ämnet kan vara till exempel hemläxor, önskemål gällande bildkonstlektionen eller mobbning.

Starta en chatt på skolans vägg, i vilken vem som helst får delta anonymt i diskussionen. Man kan delta med en post-it-lapp eller genom att skriva direkt på underlaget på väggen. Upprätthåll väggen genom att själv aktivt delta och följa utvecklingen. Även läraren kan delta i diskussionen.

Ni kan också förverkliga uppgiften digitalt. Ni kan använda er av färdiga chattjänster på nätet, i vilka man kan skapa eget chattrum och deltagarna kan skriva anonymt. Ni kan också skapa eget chattrum till exempel i ett webbaserat ordbehandlingsprogram

Fundera på följande efter att ni fullbordat uppgiften:

– Hurdana saker diskuterade man i chatten?

– Hur betedde sig deltagarna? Förekom det olämpligt beteende?

– Hur inverkar anonymitet på diskussioner och meddelanden?

– Hur skilde sig chatten från diskussion i klassrummet?

– Hur skiljer sig pappersversionen från den digitala chatten eller diskussionsforumen om den alls skiljer sig?

– Vad finns det för skillnader mellan vanlig diskussion och den på chatten?

– När sparas diskussionerna och vad har det för betydelse?

– När är mötena anonyma och när öppna?

– Varför finns det chattjänster i vilka diskussionerna inte sparas utan försvinner efter en stund?