Hinni Huttunen: Sleeveless/Fearless (Ärmlös/Orädd) – Diskussionsväckare

  1. Med hurdana adjektiv skulle du beskriva uppträdaren? Är adjektiven du tänkte på könsmärkta? Beskriver dina adjektiv fysiska, psykiska, sociala eller andra egenskaper?
  2. Hurdana känslor väckte videon hos dig? Skriv upp dem på en lapp. Byt lapp med någon annan. Diskutera era tankar. Var era tankar likadana eller olika?
  3. Iaktta gruppens reaktioner då ni tittar på videon. Hurdana känslor kom fram? Vad hörde du? Vad såg du? Vad såg du eller hörde du inte?
  4. Hurdan kropps- och könsnormativitet ifrågasätter eller bryter personen i videon? Vilka andra till kroppen och könet förknippade normer borde slopas för att människor skulle ha mera utrymme att vara sig själv? Vad kan du göra?e.    

Varför har Hinni Huttunen gjort den här videon? Spela in en video i vilken du själv ifrågasätter eller bryter någon norm som är anknuten till kroppen.