Henna-Riikka Halonen: Placeholder – AI-diskussion

Henna-Riikka Halonens medieverk Placeholder är gjort av animationer och video som hon hittat på internet, och i vilka man behandlar artificiell intelligens.

– Utforska den diskussion som pågår om AI. Hurdana teman och tankar finns det just nu?

– Hur påverkar AI människors liv? Till vad behövs AI?

– Hurdana rädslor är förknippade med AI?

– Hur inverkar AI ditt eget liv? Var stöter du på AI?

– Är det lätt att upptäcka AI?

Gör en lista över skillnaderna mellan människa och maskin. På vad är maskinen bättre? På vilket sätt är människan mera framstående än maskinen?

Nyckelord: Digitalisering, Diskussionsväckare