Carl Sebastian Lindberg: Världsmastare – Vardags-videor

Carl Sebastian Lindbergs verk skildrar fest, men hurdan är vardagen?

Filma korta videor i vilka ni dokumenterar er egen, era vänners eller er familjs vardag. Ni kan filma på flera ställen, flera människor och företeelse eller välja en som ni följer.

Hurdana vardagliga företeelser finns i era videor?

Hurdana likheter hittar ni i olika människors vardagliga händelser?

Hurdana skiljaktigheter?

Vad berättar era videor om livet i Finland?