Vem berättar?

Ett undervisningspaket, som nyttjar mediekonst och behandlar audiovisuellt historieberättande.

Öppna genom att klicka på bilden!

Vem berättar?-undervisningspaketet, som AV-arkki producerat, består av skriftligt undervisningsmaterial samt videor, som man kan titta på i tjänsten mediataidekasvattaa.fi (länkar till videorna och materialet finns i spalten till vänster). Undervisningspaketet grundar sig på verk gjorda av Finlands främsta mediekonstnärer. Paketet består av tre delar. Den första delen representerar den så kallade traditionella filmfostran där man sätter sig in i traditionellt historieberättande, som vi är bekanta med från till exempel spelfilmerna. I undervisningspaketets andra del ligger fokusen på dokumentärfilm. I den tredje delen behandlas den experimentella filmen. Alla delar innehåller exempelverk och övningar, som stöder påbörjandet av egen medieproduktion, speciellt för mindre skolbarn. Det krävs inga större tekniska resurser till att förverkliga övningarna. Ifall eleverna inte har en videokamera att använda, kan materialet filmas med mobiltelefon, datorns webbkamera eller pekplatta. Övningarna är simpla; det väsentliga är att man visar något, förmedlar en känsla eller förklarar en tanke så barnen själv förstår att de berättar.

Undervisningspaketet är sammanställt av mediekonstnären Miia Rinne, som är verksam inom konstuppfostran.

Bildberättande och historien

I detta undervisningsmaterial, som är avsett för medie- och konstuppfostran, betraktar man hur berättandet och historien är uppbyggda. I stället för passivt tittande, uppmuntrar materialet till en företagsammare användning av mediet. Mera givande än att bara titta på materialet, är då barnet själv får skapa och analysera tillsammans med en vuxen. Med hjälp av nya digitala hjälpmedel och nya omgivningar, kan barnen få skojiga möjligheter att uttrycka sig och förbättra sin självkännedom. Att kunna åstadkomma en egen, slutförd medieproduktion påverkar barnen genomgående. I bästa fall får barnen en känsla av ordning mitt i allt kaos. Genom att få göra själv, växer också barnens förmåga att tolka rörlig bild. De exempelverk som finns i undervisningsmaterialet är valda ur AV-arkkis arkiv. Verken ifrågasätter televisionens, filmens samt dataspelens konventionella anföring och uppmuntrar därmed eleverna till att pröva på annorlunda sätt att berätta och uttrycka saker med hjälp av den rörliga bilden.