Vad hör du?

Öppna genom att klicka på bilden

Ett läromedelspaket om ljudets betydelse i audiovisuellt berättande, som använder mediekonst som hjälpmedel. Läromedelspaketet är riktat speciellt till småbarnsfostran och undervisningen i grundskolans lägre klasser. Uppgifterna och verken kan också anpassas för äldre elever.

Ordet audiovisuell syftar både på ljud och bild. Till läromedelspaketet Vad hör du? har man valt verk i vilka bild och ljud samverkar på ett intressant sätt eller ljudet spelar en central roll i berättandet. Utgångspunkten är att audiovisuellt berättande väcker känslor samt påverkar och hjälper bearbeta dem.

Läromedelspaketet är indelat i tre delar. De två första delarna innehåller exempelverk och övningar som stöder påbörjandet av egen medieproduktion. Den tredje delen guidar till fiktivt historieberättande. Läromedelspaketet innehåller också tydliga instruktioner om hur man kan arbeta tillsammans med eleverna.

Uppgifterna i läromedelspaketet baserar sig på verk gjorda av framstående mediekonstnärer som arbetar i Finland. Verken är fritt tillgängliga i tjänsten mediataidekasvattaa.fi/sv. Bekanta dig också med tjänstens användarvillkor.

 

VERK: Santtu Koivu – Iris

VERK: Santtu Koivu – Lentäjiä (Flygare)

VERK: Minna Suoniemi – Punahilkka ja susi (Rödluvan och vargen)

VERK: Aurora Reinhard – Käsilaukku (Handväskan)

VERK: Aurora Reinhard – Hengitä sisään, hengitä ulos (Andas in, andas ut)

VERK: Risto-Pekka Blom – Mitä kuuluu (Vad hörs)

VERK: Outi Sunila – Labyrinth (Labyrint)

VERK: Pekka Sassi – The Dead House (Det döda huset)

VERK: Anssi Kasitonni – Masa