Vad hör du?

Ett undervisningspaket, som nyttjar mediekonst och behandlar ljudets betydelse som en del av audiovisuellt historieberättande.

Öppna genom att klicka på bilden!

Vad hör du?-undervisningspaketet, som AV-arkki producerat, består av skriftligt undervisningsmaterial samt videor, som man kan titta på i tjänsten mediataidekasvattaa.fi (länkarna till videorna och materialet finns i spalten till vänster).

Undervisningspaketet grundar sig på verk gjorda av Finlands främsta mediekonstnärer.
Vad hör du?-undervisningspaketet lämpar sig väl att användas för elever i olika åldrar. Förutom det skriftliga materialet innehåller paketet korta, medryckande exempelverk, i vilka ljud och bild fungerar tillsammans på ett intressant sätt. Undervisningspaketet innehåller dessutom tydliga anvisningar om vad och hur man tillsammans med eleverna kan göra. Paketet består av tre delar. De två första delarna innehåller exempelverk samt övningar, som stöder påbörjandet av egen medieproduktion. I den tredje delen, som är tänkt för dem med en del tekniska färdigheter, får man handledning i fiktivt historieberättande.

Undervisningspaketet är sammanställt av mediekonstnären och Helsingforsbon Miia Rinne, som är verksam inom konstuppfostran.

Ljud och bild som en del av audiovisuellt berättande

Ordet audiovisuell syftar både på bild och ljud. Till detta undervisningspaket har man valt verk, i vilka ljud och bild fungerar tillsammans på ett intressant sätt. Undervisningspaketets betoning ligger på ljudplanering och strukturen i audiovisuellt berättande. Utgångspunkten är, att audiovisuellt berättande väcker känslor, inverkar på dem och hjälper bearbeta dem. Det är viktigt för barn att vara i kontakt med sina känslor och att lära sig identifiera andras känslotillstånd. Vuxna hjälper barnen att tolka det de ser och hör. Det samma gäller också andra vägen: barnen behöver lek och konst för att kunna uttrycka sig, eftersom de ännu inte har tillräckligt med ord för att uttrycka sina egna känslor och åsikter.