VIDEO: Kimmo Modig – Deep 4 U (Djupt för dig)

2014 | Längd 05:28

Om verket

Deep 4 U berättar om två konstnärers ekonomiska realiteter, kärleksliv och karriärstress. Båda delar erfarenheten om utanförskap och kärlekshunger. Verket har gjorts i samarbete med Jennifer Chan, Shawné Michaelain Holloway och Georges Jacotey. Konstnärerna hade aldrig träffats ansikte mot ansikte, och hela verket förverkligades som samarbete per internet.

Om konstnären

Kimmo Modig (f. 1981) arbetar både i nätet och utanför, och hans kollaborationer innefattar allt från interaktiva webbsidor till nervös performance. De situationsbundna verken behandlar bland annat nordeuropeiskt konstnärskap, filmandet av en själv och scental.

Svenskspråkig video kommer snart

 

Verkets teman

Upprätthållandet av sociala relationer sker allt mera digitalt och via de sociala medierna. Avstånd och distanser definierar inte längre kontakten mellan människor. Digitalt kommunicerande används inte längre endast för att överskrida distanser, utan olika sociala nätverkstjänster och chattar är en del av den dagliga socialiteten i vilken man verkar, trivs och kommunicerar mångformigt genom att nyttja text, ljud, bild och video.

Socialiteten på nätet kräver nya tekniska och sociala färdigheter. Växelverkan i till exempel chattarna saknar nonverbala signaler som kroppsspråk och miner, vilka har ersatts av emojin. Människorelationer kan uppstå på internet och också existera endast där. Fastän man alltmer använder internet som sig själv, är anonymiteten fortfarande starkt närvarande till exempel på olika diskussionsforum.