Vad betyder det?

Öppna genom att klicka på bilden!

Ett läromedelspaket om multilitteracitet, som använder mediekonst som hjälpmedel. Läromedlets verk är riktade speciellt till grundskoleelever i klasserna 7–9.

Digitaliseringen och de programmerade miljöerna har omvälvt vårt sätt att leva. Livet i den digitaliserade världen kräver omfattande multilitteracitet i form av uppfattningsförmåga samt förmåga att uttrycka sig själv och kunna inverka på sin omgivning. Multilitteracitet innebär bred kunskap om den omgivande världen och självuttryck i dess olika kontexter. Mediekonst fostrar!-seriens sjätte del Vad betyder det? ger nycklar till reflekterandet över och utvecklandet av multilitteracitet i den digitala kulturen.

Förutom verk och uppgifter innehåller läromedelspaketet tre artiklar som behandlar multilitteracitet. Sara Sintonen och Kristiina Kumpulainen belyser själva begreppet i sin artikel Multilitteracitet som mångfald, verksamhet och delaktighet, medan lektor i bildkonstfostran Marjo Räsänen i artikeln Mediernas konstbaserade multilitteracitet behandlar multilitteracitet med utgångspunkt i den visuella kulturens ”multiläsmodell” (monilukumalli) som hon själv utvecklat.  Serien artiklar avslutas med bildkonstläraren Helena Björks erfarenheter om att arbeta med ungdomar i bildkonstklassen.

Uppgifterna som hör till läromedelspaketet grundar sig på verk gjorda av framstående mediekonstnärer som arbetar i Finland. Verken är fritt tillgängliga i tjänsten mediataidekasvattaa.fi/sv. Bekanta dig också med användarvillkoren.

VERK: Erkki Kurenniemi – Elämän reikänauha (Livets hålremsa)

VERK: Heta Kuchka – Hurmaavat (De bedårande)

VERK: Kimmo Modig – Deep 4 U (Djupt för dig)

VERK: Azar Saiyar – Primus Tempus (Första gången)

VERK: Teemu Keisteri – Finnish Guy Dancing (Finsk kille dansar)

VERK: Henna-Riikka Halonen – Placeholder (Platshållare)

Bakom länkarna nedan finns konstnärernas videor på vilka de berättar om sitt arbete och belyser verkens bakgrund. I slutet av varje video ger konstnären en uppgift som hjälper tittaren att komma igång med sitt eget arbete.