Vad är sant?

Fakta eller fiktion?

Öppna genom att klicka på bilden!

Vad är sant?-undervisningspaketet, som AV-arkki producerat, består av skriftligt undervisningsmaterial samt videor, som man kan titta på i tjänsten mediataidekasvattaa.fi (länkarna till videorna och materialet finns i spalten till vänster). Undervisningspaketet grundar sig på verk gjorda av Finlands främsta mediekonstnärer. Vad är sant?-undervisningspaketet är avsett speciellt för undervisning inom småbarnsfostran. Innehållet lämpar sig dock även för äldre barn. Barn har ofta svårt att skilja på vad som är sant och vad som är påhittat i all den audiovisuella information som finns runtomkring oss. Artiklarna i denna publikation ger en bakgrund till ämnet åt lärare, fostrare och föräldrar. Anu Mustonens artikel ”Median vaikutus lapsen todellisuuskuvaan” (mediernas inverkan på barnets verklighetsbild) är skriven ur mediepsykologins synvinkel och med barnets utveckling som synpunkt. Annamari Vänskä närmar sig ämnet genom visuell kultur och modevetenskap i artikeln ”Vaaleanpunainen prinsessa ja sininen prinssi” (den rosa prinsessan och ljusblå prinsen). Artiklarna är till för att ge fostrare nya synvinklar för arbetet inom mediefostran. Vi vill stöda lärarnas arbete genom att producera undervisningsmaterial av god kvalitet, som också ger mera information om att arbeta med barn i olika åldrar. Mediekonsten ifrågasätter ofta den konventionella mediebilden och fungerar också väl i den grundläggande undervisningen i audiovisuellt berättande. Barnen utsätts för mycket reklam – vare sig de vuxna vill det eller inte. Det är viktigt att i ett tidigt skede ge dem redskap med vilka de kan hantera marknadsföringen. Berättar bilden på teve alltid sanningen? Varför framförs mäns, kvinnors, flickors och pojkars roller ofta på liknande sätt speciellt då det gäller marknadsföring? Mediefostran spelar en viktig roll även i jämlikhetsfostran.

Teckningsläraren Outi Sunila har till varje verk planerat uppgifter, som lärarna kan tillämpa i sin undervisning.

Intressanta undervisningsstunder!