Instruktioner

Hur fungerar webbtjänsten?

– Tjänsten är i första hand avsedd för konst- och mediefostran för barn i förskole- och lågstadieålder, men materialet kan även anpassas till andra skolstadier.

– Det är gratis för lärare och läroanstalter att använda tjänsten efter att de registrerat sig som användare.

– Registrerade och inloggade användare kan spela upp de verk som hör till undervisningsmaterialet som onlinevideor, och använda anknutet text- och uppgiftsmaterial som en del av avgiftsfri mediefostran avsedd för barn och ungdomar.

– Allt videomaterial är förhandsgranskat och försett med åldersgräns.

– Tjänstens undervisningsmaterial (det skriftliga materialet i pdf-format, samt onlinevideoklippen) får fritt användas i inhemska lågstadier och i annan konst- och mediefostran avsedd för barn. Tjänsten och undervisningsmaterialet får endast användas av lärare som registrerat sig som användare. Varje användare bör registrera sig separat.

– AV-arkkis mediekunskapsprojekt, som stöds bl.a. av Undervisnings- och kulturministeriet, Nylands konstkomission samt Svenska Kulturfonden, möjliggör tillgången till det avgiftsfria undervisningsmaterialet. Vår strävan är att fortsätta projektet och att erbjuda avgiftsfritt undervisningsmaterial även i framtiden. Konstnärerna erhåller ersättningar för framförandet av verken från de stöd som beviljats projektet.

Webbtjänstens användningsvillkor

– Det är strikt förbjudet att kommersiellt utnyttja materialet som tjänsten innehåller. Undervisningsmaterialet bör varken användas i avgiftsbelagd undervisning eller kommersiellt syfte.

– Det material som är tillgängligt i tjänsten av-arkki.fi/edu, och som AV-arkki och/eller konstnärerna har producerat, får användas enbart i konst- och mediefostran för barn och ungdomar.

– Konstnärerna har upphovsrätt till verken och AV-arkki till undervisningsmaterialet.

– De lärare som registrerat sig som användare, förbinder sig till att uppdatera sin kontaktinformation i tjänsten och motta information som AV-arkki sänder gällande konst- och mediefostran.

Att registrera sig som användare

– Du kan registrera dig genom att fylla i registreringsblanketten. Genom att registrera dig skapar du ett personligt användarnamn och lösenord.

– Efter att du fyllt i blanketten skickas en bekräftelselänk till din e-post. Då du klickar på länken aktiveras ditt användarkonto.

– Man loggar in vid övre kanten av högra sidan.

– Blanketten syns endast om man inte har loggat in till sitt användarkonto i av-arkki.fi/edu.


 

För ytterligare information kontakta verksamhetsledare Hanna Maria Anttila.