Instruktioner

Hur fungerar webbtjänsten?

– Tjänsten är i första hand avsedd för konst- och mediefostran för barn i förskole- och lågstadieålder, men materialet kan även anpassas till andra skolstadier.

– Det är gratis för lärare och läroanstalter att använda tjänsten.

– Användare kan spela upp de verk som hör till undervisningsmaterialet som onlinevideor, och använda anknutet text- och uppgiftsmaterial som en del av avgiftsfri mediefostran avsedd för barn och ungdomar.

– Allt videomaterial är förhandsgranskat och försett med åldersgräns.

– Tjänstens undervisningsmaterial (det skriftliga materialet i pdf-format, samt onlinevideoklippen) får fritt användas i inhemska lågstadier och i annan konst- och mediefostran avsedd för barn.

– AV-arkkis mediekunskapsprojekt, som stöds bl.a. av Undervisnings- och kulturministeriet, Nylands konstkomission samt Svenska Kulturfonden, möjliggör tillgången till det avgiftsfria undervisningsmaterialet. Vår strävan är att fortsätta projektet och att erbjuda avgiftsfritt undervisningsmaterial även i framtiden. Konstnärerna erhåller ersättningar för framförandet av verken från de stöd som beviljats projektet.

Webbtjänstens användningsvillkor

– Det är strikt förbjudet att kommersiellt utnyttja materialet som tjänsten innehåller. Undervisningsmaterialet bör varken användas i avgiftsbelagd undervisning eller kommersiellt syfte.

– Det material som är tillgängligt i tjänsten mediataidekasvattaa.fi, och som AV-arkki och/eller konstnärerna har producerat, får användas enbart i konst- och mediefostran för barn och ungdomar.

– Konstnärerna har upphovsrätt till verken och AV-arkki till undervisningsmaterialet.

För ytterligare information kontakta verksamhetsledare Hanna Maria Anttila.