Miten tutkin?

Taide tiedon lähteenä.

Miten tutkin? -opetuspaketti

Miten tutkin? -opetuspaketti

Opetuspaketti koostuu kirjallisesta opetus- ja taustamateriaalista (lataa PDF-tiedosto tästä linkistä) sekä Mediataide kasvattaa! -palvelussa katsottavista videoista. Linkit videoihin löydät tämän sivun alavalikosta.

Miten tutkin? jatkaa AV-arkin tuottamaa mediakasvatukseen suunnattua oppimateriaalien sarjaa. Sarjan neljäs opas antaa avaimia mediataiteen valjastamiseksi osaksi kokonaisvaltaista oppimisprosessia ja keinoksi tutkia ympäröivää maailmaa sekä sen ilmiöitä.

Oppaan tavoitteena on rohkaista kasvattajia käyttämään mediataidetta ja sen työskentelytapoja rohkeasti osana ainerajoja ylittävää integroivaa opetusta. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa tieto muodostuu sosiaalisessa kanssakäymisessä monialaisen oppimisprosessin tuloksena. Kaiken taiteen tavoin myös mediataide välittää ainutlaatuisella tavalla tietoa, joka syntyy työstämisen ja kohtaamisen tuloksena. Tässä prosessissa omat mielipiteet ja kyseenalaistaminen ovat keskeisessä roolissa.

Median, taiteen, tutkimuksen ja oppimisen risteyskohtia käsitellään oppaan kolmessa asiantuntija-artikkelissa. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen dosentti Hannele Cantell käsittelee artikkelissaan ilmiöoppimisen lähtökohtia, käsitteistöä ja prosessia yleisesti sekä suhteessa taidekasvatukseen. Väitöstutkimustaan tekevä tohtorikoulutettava Kati Rintakorpi (km, lto) avaa artikkelissaan “Pedagoginen dokumentointi tiedon lähteenä” varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa pedagogisen dokumentoinnin prosessia ja omaa taiteellista tuottamista tämän osana. Kolmannessa asiantuntija-artikkelissa tutkimusprofessori emerita (kt, sosiaalipolitiikan dosentti hy) Marjatta Bardy syventää pohdintaa kokemuksen merkityksestä osana oppimisprosessia taiteen ja tieteen välimaastossa.