TEOS: Kimmo Modig – Deep 4 U

2014 | kesto 05:28

Kuvaus teoksesta

Deep 4 U kertoo kahden taiteilijan taloudellisista realiteeteista, rakkauselämästä ja urapaineista. Molemmat jakavat ulkopuolisuuden kokemuksen ja rakkauden nälän. Teos on tehty yhteistyössä Jennifer Chanin, Shawné Michaelain Hollowayn ja Georges Jacoteyn kanssa. Taiteilijat eivät olleet tavanneet kasvotusten koskaan aikaisemmin. Koko teos toteutettiin yhteistyönä internetin välityksellä.

Tietoja taiteilijasta

Kimmo Modig (s. 1981) toimii verkossa ja sen ulkopuolella, ja hänen yhteistyönsä ulottuvat interaktiivisista nettisivuista hermostuneisiin performansseihin. Tilannesidonnaiset teokset käsittelevät muun muassa pohjoiseurooppalaista taiteilijuutta, itsen kuvaamista tai näyttämöpuhetta.

 

Teoksen teemat

Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen tapahtuu yhä enemmän digitaalisesti ja sosiaalisen media kautta. Välimatkat ja etäisyydet eivät enää määrittele ihmisten välistä yhteydenpitoa. Digitaalista viestimistä ei käytetä vain välimatkojen ylittämiseen, vaan erilaiset yhteisölliset palvelut ja chatit ovat osa jokapäiväistä sosiaalisuutta, jossa toimitaan, viihdytään ja viestitään monimuotoisesti hyödyntäen tekstejä, ääniä, kuvia ja videota.

Internetissä tapahtuva sosiaalisuus vaatii uudenlaisia teknisiä ja sosiaalisia taitoja. Esimerkiksi chatissä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta puuttuvat usein nonverbaaliset viestit kuten kehonkieli ja ilmeet, joiden tilalle ovat tulleet emojit. Ihmissuhteet voivat syntyä internetissä ja olla olemassa vain siellä. Vaikka internetiä käytetään yhä enemmän internetissä omilla kasvoilla, on anonymiteetti edelleen vahvasti läsnä esimerkiksi keskustelupalstoilla.