Mitä tarkoittaa?

Monilukutaidon käsitteeseen paneutuva Mitä tarkoittaa?-oppimateriaali tarjoaa nuorille ja nuorten kanssa toimiville opettajille ja kasvattajille sarjan videoteoksia ja niihin liittyviä tehtäviä. Monilukutaito on yksi laaja-alaisen osaamisen aihealueista, jotka sisältyvät varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteisiin. Monilukutaito tarkoittaa ympäröivän maailman laajaa ymmärtämistä ja itseilmaisua sen eri konteksteissa. Mediataide kasvattaa! -sarjan kuudes osa Mitä tarkoittaa? antaa avaimia monilukutaidon pohtimiseen ja kehittämiseen digitaalisessa kulttuurissa.

Digitaalinen murros ja ohjelmoidut ympäristöt ovat mullistaneet tapamme elää. Ilmiö vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Digitaaliset alustat ja sosiaalinen media antavat mahdollisuuden kommunikoida ja viestiä nopeammin ja monipuolisemmin kuin koskaan. Samalla algoritmit ohjaavat käyttäytymistämme, kokemustamme ja toimintaamme huomaamattamme. Elämä ja kanssakäyminen digitalisoituneessa maailmassa vaativat laaja-alaista monilukutaitoa; sekä ymmärrystä että taitoja ilmaista itseään ja vaikuttaa ympäristöönsä.

Mitä tarkoittaa? -oppimateriaalin teokset ja teemat on erityisesti suunnattu yläkouluikäisille nuorille. Oppaan teoksien tavoitteena on toimia johdantona omalle pohdinnalle ja herättää kysymyksiä. Mitä tarkoittaa? kutsuu pohtimaan ohjelmoitua elinympäristöämme, siihen liittyviä teemoja ja tulevaisuuden näkymiä. Yksi keskeinen kysymys on keinoälyn kehittyminen ja sen vaikutukset. Tämän lisäksi opas käsittelee yksityisen ja julkisen rajaa, sosiaalisia suhteita, yhteistyötä, mainontaa ja stereotypioita internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Nykytaide, ja mediataide osana sen kenttää, antaa hyvät lähtökohdat monilukutaidon käsittelyyn. Sen käyttämät kielet, merkit ja merkitykset koko laajuudessaan antavat paljon tulkinnanvaraa ja kutsuvat pohtimaan.

Oppimateriaali sisältää teosten ja tehtävien lisäksi kolme monilukutaitoa käsittelevää artikkelia. Sara Sintonen ja Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopiston Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -tutkimus- ja kehittämisohjelmasta avaavat monilukutaidon käsitettä artikkelissaan Monilukutaito moninaisuutena, toimintana ja osallisuutena. Sintosen ja Kumpulaisen artikkelissa monilukutaito esitetään yksittäistä taitoa tai edes lukutaitoa laajempana kokonaisvaltaisena ilmiönä: kasvamisena havainnoijasta aktiiviseksi osallistujaksi ja kulttuurin vaikuttajaksi. Artikkelissaan Median taideperustainen monilukutaito Turun yliopiston kuvataidekasvatuksen lehtori Marjo Räsänen käsittelee monilukutaitoa kehittämänsä visuaalisen kulttuurin monilukumallin tulokulmasta. Artikkelisarjan päätteeksi porvoolainen kuvataideopettaja Helena Björk kirjoittaa kokemuksistaan nuorten kanssa kuvataideluokassa.

Uutena sisältönä Mediataide kasvattaa! -verkkopalveluun Mitä tarkoittaa? -opas tuo taiteilijoiden omat videot, missä he kertovat työstään ja teosten taustoista. Videoiden päätteeksi he esittävät tehtävän, joka johdattaa katsojan omaan työskentelyyn.

Katso taiteilijoiden tähtävänannot alla olevista linkeissä. Teokset pääset katsomaan rekisteröitymällä käyttäjäksi ja kirjautumalla sisään:

Heta Kuchka: Hurmaavat
Kimmo Modig: Deep 4 U
Azar Saiyar: Primus Tempus
Teemu Keisteri: Finnish Guy Dancing
Henna-Riikka Halonen – Placeholder