Kuka kertoo?

Mediataidetta hyödyntävä opetuspaketti audiovisuaalisesta tarinankerronnasta.

kuka_kertoo_opetuspaketti

Avaa opas klikkaamalla kuvaa!

AV-arkin tuottama Kuka kertoo? -opetuspaketti koostuu kirjallisesta opetusmateriaalista sekä mediataidekasvattaa.fi -palvelussa katsottavista videoista (linkit videoihin ja materiaaliin sivun vasemmassa reunassa). Opetuspaketti perustuu kotimaisten eturivin mediataiteilijoiden teoksiin. Kuka kertoo? -opetuspaketti on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa edustaa ns. perinteistä elokuvakasvatusta, eli siinä perehdytään klassiseen tarinankerrontaan, joka on kaikille tuttua mm. näytelmäelokuvista. Opetuspaketin toisessa osassa päähuomio on dokumentaarisessa elokuvassa. Kolmannessa osassa tarkastellaan kokeellista elokuvaa. Opetuspaketin kaikki osiot sisältävät teosesimerkkejä ja harjoituksia, jotka tukevat oman mediatuotannon aloittamista varsinkin pienimpien koululaisten kanssa. Harjoitusten toteuttaminen ei vaadi suuria teknisiä resursseja. Jos oppilaiden käytössä ei ole varsinaista videokameraa, voidaan kuvata esimerkiksi kännykällä, tietokoneen web-kameralla tai tabletilla. Harjoitukset ovat yksinkertaisia; niissä on olennaista näyttää jotain, välittää tunne tai kertoa ajatus niin että lapsi ymmärtää itse kertovansa.

Opetuspaketin on koostanut helsinkiläinen mediataiteilija ja taidekasvattaja Miia Rinne.

Kuvakerronta ja tarina

Tässä media- ja taidekasvatukseen tarkoitetussa opetusmateriaalissa tutkitaan kerrontaa ja tarinan rakentumista. Passiivisen tuijottelun sijaan tässä opetusmateriaalissa kannustetaan median toimeliaampaan käyttöön. ”Tuijottelua” palkitsevampaa on, kun lapsi ryhtyy itse tekijäksi tai analysoi näkemäänsä materiaalia yhdessä aikuisen kanssa. Uudet digitaaliset välineet ja ympäristöt avaavat hauskoja mahdollisuuksia lasten itseilmaisuun ja itsetuntemuksen lisääntymiseen. Oman loppuunsaatetun mediatuotoksen tekeminen vaikuttaa lapsiin kokonaisvaltaisesti. Parhaimmillaan syntyy eheyttävä kokemus järjestyksestä kaaoksen keskellä. Itse tekemisen myötä kasvaa myös lapsen kyky tulkita liikkuvaa kuvaa. Opetusmateriaalin sisältämät esimerkkiteokset on valittu AV-arkin teosarkistosta. Ne kyseenalaistavat television, nykyelokuvan ja tietokonepelien tavanomaisia kerronnan tapoja ja kannustavat näin oppilaita kokeilemaan erilaisia liikkuvan kuvan kerronta- ja ilmaisumahdollisuuksia.