Oppimateriaalit

Mediataide kasvattaa! on media- ja taidekasvatuksen oppimateriaaleja tuottava ja tarjoava verkkopalvelu. 

Verkkosivuston oppimateriaaleista löytyy erilliset kokonaisuudet niin varhaiskasvatuksen, kuin ala- ja yläkoulun käyttöön. Oppimateriaalien teokset kannustavat ajatusten ja kokemusten jakamiseen, sekä omaan taiteelliseen ilmaisuun. Ne myös kyseenalaistavat tavanomaista mediakuvastoa ja toimivat siten paitsi keskustelunherättäjinä, myös lisäten lasten ja nuorten ymmärrystä valtavirran elokuvakerronnasta poikkeavista tavoista kertoa tästä maailmasta. Ne toimivatkin oivallisesti paitsi osana kuvataideopetusta myös monilukutaidon ja kriittisen medialukutaidon tukena, sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Teoksia ja niihin toteutettuja tehtäviä voi hyödyntää esimerkiksi kuvataiteen, historian, katsomusaineiden, Suomen kielen ja kulttuurin, yhteiskuntaopin, musiikin sekä ruotsin kielen opetuksessa.

Palvelua laajennetaan vuosittain uudella oppimateriaalilla ja siihen liittyvällä teosten sarjalla. Jo julkaistut oppimateriaalit käsittelevät muun muassa medialukutaitoa, audiovisuaalista kerrontaa, tunnekasvatusta, monilukutaitoa, sekä kulttuurista moninaisuutta. Kaikki palvelussa katsottavissa olevat teokset on ikärajaluokiteltu.

Mediataidekasvattaa.fi -palvelussa julkaistuista teoksista maksetaan korvaus taiteilijoille. Tämän vuoksi mediataidekasvattaa.fi -sivustolla olevia teoksia saa esittää opetuksessa ilman erillistä lupaa ja korvausta.

Vasemmalla olevasta valikosta löydätte kaikki Mediataide kasvattaa! oppimateriaalit, sekä niihin liittyvät artikkelit.